Missie en visie

Missie
Onze school is een brede, katholieke, academische opleidingsbasisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind en we gaan daarbij uit van Passend Onderwijs. 

Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers. Het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs wel of niet kunnen bieden. 

We hebben ons geplaatst voor de uitdagende opdracht om kinderen te begeleiden in hun groei naar volwassenheid. We willen onze leerlingen helpen om zich te ontwikkelen tot zelfbewuste, zelfstandige individuen, die in staat zijn om weloverwogen beslissingen te nemen, die van invloed zijn op hun leven en dat van anderen. De bron waardoor we geïnspireerd worden zijn de uitgangspunten van het Katholieke geloof.

Onze slogan is : IK+JIJ=WIJ 

 

Visie
In vijf kernwaarden verwoorden we onze visie die de basis vormen van de manier van werken op De Wingerd.  Alle organisatorische en beleidsmatige beslissingen zijn op deze kernwaarden gestoeld.

De kernwaarden zijn:

  • Betrokkenheid
  • Passie
  • Vertrouwen
  • Ambitie
  • Empathie

Betrokkenheid
Betrokkenheid komt onder andere tot uiting doordat een ieder gezien wordt. Er is tijd, ruimte en belangstelling voor elk individu. Leerkrachten zijn makkelijk benaderbaar en zoeken verbinding met kinderen en ouders. Zowel kinderen, ouders als leerkrachten zetten zich in om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ieder kind. De inzet van alle betrokken partijen zorgt voor een gevoel van saamhorigheid en gemeenschapszin.

Passie
Kinderen, ouders en leerkrachten zijn trots op de school waar ze deel van uitmaken. De leerkrachten hebben een eigen inbreng in de manier van lesgeven, durven nieuwe wegen in te slaan, tonen inzet en plezier bij hun werk en doen net wat meer.

Vertrouwen
We hebben hoge verwachtingen van de kinderen. Daardoor krijgen leerlingen, binnen duidelijke kaders, ruimte om hun eigen manier van leren te kiezen. Ook hebben we hoge verwachtingen van ouders. Zij worden gezien als educatief partner. Ouders zijn expert t.a.v. hun eigen kind en van die kennis willen we graag gebruik maken. Wie vertrouwen geeft krijgt vertrouwen. Kinderen en ouders vertrouwen op de positieve intentie van de school en gaan uit van hoge kwaliteit van onderwijs.

Ambitie
Wie ambitieus is, denkt in kansen en mogelijkheden. We zijn altijd op zoek naar een manier waarop we nog beter kunnen aansluiten bij de behoefte van kinderen om zo het doel, als omschreven in de missie, te behalen. We houden de onderwijsontwikkelingen nauwgezet in de gaten en beoordelen welke ontwikkelingen een meerwaarde kunnen zijn voor onze onderwijs context. Ook de maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op de manier waarop het onderwijs vormgegeven wordt. De digitalisering is hier een concreet voorbeeld van. We zetten multimediale middelen verantwoord in, in dienst van het onderwijsleerproces.

Empathie
Om aan te sluiten bij de leerstijl en interesse van elk kind is het essentieel je in te kunnen leven in de belevingswereld van het kind. We doen dit door te luisteren in plaats van te vertellen en te vragen in plaats van te antwoorden. Zo brengen we in beeld wat elk kind nodig heeft en passen we onze pedagogiek en/of didactiek aan op deze behoefte.

Contact

KBS De Wingerd
Stokmeesterslaan 5-7
8014 GM Zwolle

038-4651577
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Go to top